Members

Member E-mail
(Please replace [at] with @)
Number
(0774-38-)
Room
Professor
Yasujiro MURATA yasujiro[at]scl.kyoto-u.ac.jp 3172 M354
Associate Professor
Atsushi WAKAMIYA wakamiya[at]scl.kyoto-u.ac.jp 3173 M351
Assistant Professor
Yoshifumi HASHIKAWA hashi[at]scl.kyoto-u.ac.jp 3174 M351
Office Administrator (Fri, Thu)
Hidemi TERAMOTO teramoto[at]scl.kyoto-u.ac.jp 3179 M352
Postdoctoral Fellows
Jiewei LIU liu.jiewei.5e[at]kyoto-u.ac.jp 3174 M351
KIM Kyusun
kim.kyusun.7c[at]kyoto-u.ac.jp 3174 M351
Truong Minh Anh
truong.minhanh.7a[at]kyoto-u.ac.jp 3174 M351
Researchers
Yasuhisa ISHIKURA ishikura.yasuhisa.3v[at]kyoto-u.ac.jp 3174 M351
Ai SHIMAZAKI shimazaki.ai.5v[at]kyoto-u.ac.jp 3174 M351
Technical Assistants
Shinobu WAKABAYASHI wakabayashi.shinobu.3s[at]kyoto-u.ac.jp 3174 M351
Students
Masashi OZAKI (D2) ozaki.masashi.36z[at]st.kyoto-u.ac.jp 3174 M351
Tomoya NAKAMURA (D2)
JSPS Research Fellow
DC2
nakamura.tomoya.62u[at]st.kyoto-u.ac.jp 3174 M351
Shuhei OKAZAKI (M2) okazaki.shuhei.63m[at]st.kyoto-u.ac.jp 3174 M351
Masahiro TSUKAO (M2) tsukao.masahiro.86a[at]st.kyoto-u.ac.jp 3174 M351
Shinya YAKUMARU (M1) yakumaru.shinya.46x[at]st.kyoto-u.ac.jp 3174 M351
Shota HASEGAWA (M1) hasegawa.shouta.25c[at]st.kyoto-u.ac.jp 3174 M351
Shu OKAMOTO (B4) okamoto.shu.55s[at]st.kyoto-u.ac.jp 3174 M351
Hiroto KAWASAKI (B4) kawasaki.hiroto.43a[at]st.kyoto-u.ac.jp 3174 M351
Yuma SHIMIZU (B4) shimizu.yuma.35m[at]st.kyoto-u.ac.jp 3174 M351
Hui LI (Research student) li.hui.26e[at]st.kyoto-u.ac.jp 3174 M351
Short-Term Foreign Students
--- (--)
---
--- 3174 M351

↑ page top ↑